Greenway lanceert het Zero Impact Meal in foodservice

Greenway lanceert het Zero Impact Meal in foodservice

Voedselproductie en -consumptie zijn verantwoordelijk voor 25 à 30% van de CO2 uitstoot.

Door het aandeel plantaardige componenten in ons voedingspatroon gevoelig te verhogen kunnen wij de milieu-impact van voeding sterk verminderen.

Daarom willen wij samen met onze partners in de maaltijdverstrekking de klant sensibiliseren en stimuleren om voor een lekkere, klimaatvriendelijk, plantaardige maaltijd te kiezen.

Een CO2-neutraal gerecht? Zeer eenvoudig!

Hoe?

1. Een restaurant of bedrijfskeuken zet een veggie/vegan gerecht met een CO2 neutrale Greenway component op het menu.
2. Men schrijft zich in op ons ZERO IMPACT MEAL programma:

Greenway compenseert de CO2e uitstoot van dit gerecht in het carbon offset programma van CO2logic.

Per jaar berekenen wij de restemissies van al deze vegetarische maaltijden met een Greenway-component op basis van de verbruikte porties aan de hand van de aangeleverde afnamelijst. We nemen dit mee in ons compensatieprogamma dmv carbon offset onder supervisie van CO2logic.

3. Jaarlijks rapporteren wij de gerealiseerde klimaatwinst.

Op basis van het gerealiseerde volume rapporteren wij het aandeel in het carbon offset project en de gerealiseerde klimaatwinst. We besparen ca. 2 ton CO2e uitstoot per 1000 maaltijden.

Klimaatwinst

Wat is de klimaatwinst ? (in kg CO2e)

In vergelijking met een mix van klassieke gerechten is de klimaatwinst gemiddeld 2 kg CO2e per maaltijd. Impact per maaltijdtype voor een individuele maaltijd (gemiddelden in kg CO2e) :

-Traditioneel gerecht met vlees- of viscomponent : 1 tot 5 kg

-Veggie/vegan gerecht met vleesvervanger: ca. 0,5 kg

-Veggie/vegan gerecht met CO2-neutrale Greenway-component: ca. 0,37 kg

-Veggie/vegen gerecht met Greenway-component met 100% carbon offset**: 0 kg*

*Door de inschrijving in het programma engageren wij ons om de gemiddelde restuitstoot van het volledig gerecht met een Greenway-component te compenseren via CO2logic. Dit bovenop de reeds 100% CO2-neutrale Greenway component. Op deze manier kan de ondernemer een duurzaam gerecht aanbieden.

**100% carbon offset: Wij streven ernaar om op termijn operationeel een CO2e neutraal bedrijf te zijn. In de aan- loop naar deze doelstelling doen wij beroep op CO2logic om de restuitstoot d.m.v. Carbon Offset te compenseren.

Alle details hierover staan in de Zero impact Meal factsheet. Daar vind U ook een impactvergelijking van een traditio- nele en een vegan Pasta Bolognaise

Ambassadeur PXL Catering Hasselt

Jaarlijks serveert PXL Catering Hasselt meer dan 4000 klassieke hamburgers.

De omschakeling naar een 60% consumptie-aandeel plantbased burgers (2400 burgers/jaar) geeft volgende klimaatwinst bij de keuze voor het Zero Impact Meal:

5,309 kg X 2400 burgers = 12,7 Ton C02e besparing!

Bekijk de klimaatwinst met pasta bolognaise en een hamburger + alle andere info op: www.greenway.be/zero_impact_meal

Over Greenway

Greenway is een veggiepionier. Het begon allemaal toen Paul Florizoone 22 jaar geleden ziek werd tijdens een reis na het eten van bedorven vlees. Noodgedwongen ontdekte hij hoe gevarieerd en lekker plantaardig kan zijn. Zo ontstond bij hem het idee een veggie concept te beginnen, Greenway.

Met Greenway willen Paul en Cedric zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met de vegetarische keuken en aantonen hoe verrassend lekker het kan zijn.

Greenway Gent opende in 1997 zijn deuren. Vandaag telt het bedrijf 3 restaurants (Gent, Antwerpen en Leuven), is het te vinden op verschillende festivals en werkt het ook samen met retailers en horecapartners om zijn 100% plantaardige producten tot bij de consument te krijgen. Het Greenway Gehakt werd in 2020-2021 verkozen tot Beste Product van het Jaar.

Paul wordt ondertussen ondersteund door een team van 55 medewerkers.

Voor meer informatie: https://greenway.be/

Over CO2 logic

CO2logic ontwikkelde in samenwerking met Vinçotte, een onafhankelijke derde partij, het CO2 Neutral® label, gebaseerd op de interna- tionaal erkende PAS2060 norm. In tegenstelling tot “greenwashing” kan dit label alleen bekomen worden dankzij reële klimaatinspanningen. Sinds 2007 garandeert dit label dat organisaties die dit label verdienden actief hun lokale en globale klimaatimpact berekenen, verminderen en compenseren.