Circulaire economie bij Ardo

Circulaire economie

Bij Ardo bewaren wij wat de natuur ons geeft. Hiervoor hebben we natuurlijke hulpbronnen nodig, zoals grondstoffen, water en energie. Deze hulpbronnen zijn erg kostbaar en daarom gebruiken we ze op de meest duurzame manier. Circulaire economie is een sleutelwoord in ons productieproces.

Als we spreken over circulaire economie bij Ardo, dan spreken we over 3 cirkels: de cirkel van koude en warmte, de cirkel van energie en de cirkel van water.

Lokaal geteelde groenten, kruiden en fruit worden vers ingevroren in onze productievestigingen. Vervolgens worden ze opgeslagen in onze koelhuizen bij een temperatuur van -21°C voordat ze naar de eindklant gaan.

Bij het produceren van koude wordt ook onvermijdelijk restwarmte aangemaakt. Om deze warmte niet verloren te laten gaan, vangen we ze op. We gebruiken ze om enerzijds ons reinigingswater te verwarmen en anderzijds onze kantoren om te vormen tot een aangename en warme werkplek wanneer het buiten koud is.

De restkoude uit onze vrieshuizen word dan weer gebruikt om onze collega’s koel te houden op warme dagen.

In onze biomethanisatie-installatie zetten we plantaardige residuen om in biogas.

Biogasgeneratoren zetten het geproduceerde gas om in groene elektriciteit, die wij dan gebruiken in onze fabriek om onze groenten in te vriezen en op te slaan. Naast elektriciteit wordt ook groente stoom geproduceerd, deze zetten we in voor het stoomschillen en blancheren van onze groenten. Tot 40% van de energiebehoefte van de vestiging in Ardooie wordt op deze manier gedekt.

Bovendien worden de bijproducten van het biomethanisatieproces omgezet in organische meststoffen die terugkeren naar de velden van de landbouwers om daar de groenten voor het volgende seizoen te doen groeien.

Bij elke stap in het productieproces proberen we ons waterverbruik te minimaliseren en het hergebruik van water te maximaliseren. Water dat wordt gebruikt voor de verwerking van de groenten, verzamelen en zuiveren we in onze biologische waterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverde water wordt een tweede maal gebruikt om de groenten afkomstig van de velden te wassen. Het resterende water wordt opgeslagen in een enorm reservoir van 150 miljoen liter. Via een irrigatienetwerk kunnen lokale telers dit water gebruiken om hun gewassen te irrigeren.

Andere duurzame projecten bij Ardo