De Bel Group verbindt zich tot CO2-neutraliteit!

De Bel Group verbindt zich tot CO2-neutraliteit!

Als voedingsbedrijf zet de Bel Group zich volledig in om bij te dragen aan een duurzamere en milieuvriendelijkere toekomst. Dankzij #BelowCarbon heeft de Bel Group een ambitieus programma opgezet om de vermindering van zijn koolstofvoetafdruk te versnellen.

1. Bel bestrijdt klimaatverandering

Bel wil zijn uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. De doelstelling is om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan +1,5°C, in overeenstemming met de akkoorden van Parijs. Door zijn deelname aan het ‘Race naar nul’-initiatief van de Verenigde Naties draagt de Bel groep ook bij tot de koolstofneutraliteit van zijn productiesites tegen 2025 en van zijn volledige waardeketen tegen 2050. Deze doelstelling wordt bereikt via koolstofvastleggingsprojecten met een positieve impact op het milieu (vooral wat betreft het behoud van biodiversiteit en waterbronnen), de maatschappij en de economie.

2. Upstream zuivel, een belangrijke partner:

In 2023 hernieuwde de Bel groep het Upstream Dairy Charter dat ze samen met WWF France ondertekende en waarin het belang van de betrokkenheid van producenten bij het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050 wordt bevestigd. Om boeren te helpen hun methaanuitstoot te verminderen, sloot Bel zich op COP28 aan bij de Dairy Methane Action Alliance, gesteund door de ngo Environmental Defense Fund, samen met vijf andere zuivelbedrijven wereldwijd. Vandaag heeft 100% van de boerderijen van de groep een koolstofaudit uitgevoerd om de verbeteringsfactoren te analyseren en zo hun methaanuitstoot zoveel mogelijk te beperken.

3. De productportefeuille koolstofvrij maken:

Vandaag is 97% van Bel’s koolstofvoetafdruk gekoppeld aan zuivelgrondstoffen. De Groep werkt daarom aan een diversificatie van zijn portfolio om een nieuw evenwicht te bereiken tussen zuivel- en niet-zuivelproducten (plantaardige en alternatieve proteïnen). Bel diversifieert zijn portfolio met een 100% plantaardig assortiment dankzij zijn merk Nurishh® en biedt plantaardige alternatieven binnen zijn kernmerken zoals Boursin® om plantaardige producten te democratiseren voor het grote publiek. 

Kom meer te weten over de verbintenissen van de Bel groep op : : Le Groupe Bel – home (groupe-bel.com) en op Bel | OpenClimat : Données, démarche et actions climat