Vanaf het plaatsen van uw bestelling tot en met de ontvangst van uw producten beheert Bidfood Horeca Service alle stappen om u een betrouwbare service te bieden. We zijn trots om te kunnen rekenen op een zeer betrouwbaar technologisch beheersysteem en op een bijzonder dichte, plaatselijke dekking zodat we garant kunnen staan voor een absoluut hoogwaardige service.

Uw levering

Uw leveringen vinden plaats van maandag tot zaterdag. We garanderen u een levering binnen een bepaald tijdslot van minimum 5 opeenvolgende uren (bv. tussen 7u en 12u).

Uitzonderlijk kunnen we in gemeenschappelijk overleg ook een ander tijdslot of een andere dag voor uw levering bepalen.

Toeleveringen en voorraadbeheer

De strenge selectie van onze leveranciers vormt de basis van onze kwaliteitsverbintenis. Eens de producten in onze rekken komt een heel raderwerk op gang:

  • Controle bij ontvangst van de conformiteit van de producten
  • Beheer van de productstroom volgens het FIFO/FEFO-principe (First In First Out / First Expired First Out).
  • Elk product dat binnenkomt wordt gelabeld, zodat ze 100% traceerbaar zijn
commande

Uw bestelling

Zodra uw bestelling via het e-commerceplatform of via onze klantenservice binnenloopt, wordt het in ons systeem ingegeven.

Wij garanderen een flexibele, snelle en correcte verwerking van uw order door ons team van gespecialiseerde order-pickers.

Onze vloot

Onze 29 voertuigen zijn uitgerust met twee gescheiden compartimenten met doorlopende temperatuurregistratie; zo kunnen we positief en negatief koude producten gelijktijdig vervoeren; het volume van de voertuigen is aangepast aan de af te leggen afstand en aan de te leveren volumes; een krachtig koelaggregaat staat borg voor een volledig beheerde koudeketen tijdens de levering, … Dit zijn enkele van de voordelen van ons voertuigenpark, dat één enkele bestelling, één enkele levering en één enkele factuur toelaat.

Track & Trace

Onze volledige vloot is uitgerust met een track & trace systeem. Hierdoor weten we op elk moment waar onze voertuigen zich bevinden, en aan welke temperatuur de goederen worden vervoerd.
Dit systeem laat onze transportdienst toe de leveringen proactief op te volgen en eventuele te anticiperen bij leveringsproblemen. De klantendienst kan indien nodig onze klanten verwittigen bij een laattijdige levering.