Strijd tegen voedselverspilling : Een uitdaging die geworteld is in het dna van BEL

Strijd tegen voedselverspilling :

Een uitdaging die geworteld is in het dna van BEL

Bij Bel is de strijd tegen voedselverspilling een strijd die al lang aan de gang is en zijn wortels heeft in het bedrijfsmodel. En gezien de grote uitdaging die afval vandaag vormt, voert de groep zijn acties om afval in zijn hele waardeketen te beheersen op.

Inzameling die het verlies van grondstoffen beperkt

Bij Bel begint de strijd tegen verspilling al op de boerderij. Melk, een kwetsbaar bederfelijk goed, wordt plaatselijk en zeer regelmatig, hoogstens om de drie dagen, opgehaald. Het doel is het verlies aan grondstoffen van de partnerlandbouwers te beperken. En zelfs als er een productiepiek is, verbindt Bel zich ertoe alle geproduceerde melk terug te winnen. Ten slotte draagt deze korte tijd tussen de inzameling en de verwerking bij tot een betere kwaliteit van de grondstof die voor de kaasbereiding wordt gebruikt.

Deugdzame productie

In de fabriek worden inspanningen gedaan om afval zoveel mogelijk te beperken. De ontwikkeling en de vervaardiging van de producten worden zo uitgevoerd dat de smaak en de gezondheidseigenschappen van de kazen gedurende lange tijd doeltreffend blijven. Wat de produktie betreft, worden de produktieschema’s aangepast aan de hand van nauwkeurige ramingen om overproduktie te voorkomen. Aan het einde van de keten wordt 99% van de nevenproducten van de Bel-groep gerecupereerd. Overtollige zuivelproducten, zoals room of wei, worden ofwel opnieuw gebruikt in de fabrieken van de groep, ofwel verkocht aan derden voor gebruik in andere producten. Een marginaal deel van deze overschotten wordt ook teruggewonnen in de vorm van energie.

Veranderen van de DDM

De vervaldata op levensmiddelen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het afval. In 2021 zal Bel Belgium een WAW-merk worden door zich te verbinden aan Too Good To Go om
  • Bewustmaking van haar werknemers en consumenten
  • Een actieplan uitvoeren om de voedselverspilling van onze activiteit te verminderen door de vernietiging in verband met onverkochte producten te verminderen. Wist u dat de Bel groep één van de eerste fabrikanten was die zijn engagement concretiseerde door op de ronde dozen van La Vache qui rit® informatie te vermelden over de Minimale Houdbaarheidsdatum (DDM) en het verschil met de uiterste consumptiedatum (BBD)?
Bel ontwerpt ook producten om afval te beperken met :
  • Het éénportieformaat, al meer dan 150 jaar een kenmerk van de Bel Group, is een belangrijke troef in de strijd tegen voedselverspilling, omdat het een optimale bewaring van het product mogelijk maakt en de juiste hoeveelheid aanbiedt,
  • Porties die 5 keer minder verpakkingsafval genereren dan een yoghurt pot,
  • Individueel gemerkte porties met herkenbare houdbaarheidsdata en uiterste verkoopdata,
  • Verpakken in hersluitbare terrines om het product te bewaren voor later gebruik,
  • Verantwoorde verpakking met 84% van de verpakkingen klaar voor recycling en een ambitie van 100% in 2025.