Alpro : om het systeem te veranderen, moeten, we allemaal verder gaan

Alpro : om het systeem te veranderen, moeten, we allemaal verder gaan

Landbouw en voedselproductie zijn verantwoordelijk voor 1/3 van de wereldwijde CO2-uitstoot.1

Bij Alpro zijn we ervan overtuigd dat we een groeiende bevolking kunnen voeden en tegelijkertijd de wereldwijde uitdagingen en de uitdagingen op het gebied van de gezondheid van morgen kunnen aangaan. En we zijn niet de enigen. Van alle soorten voedsel heeft plantaardig voedsel een kleinere voetafdruk wat betreft waterverbruik, landgebruik en CO2-uitstoot.2

We doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk in onze hele waardeketen verder te verkleinen – van de inkoop tot het einde van de levensduur van onze producten.

We kopen zo dicht mogelijk bij onze fabrieken in. Onze haver en amandelen komen uit Europa en onze soja is gecertificeerd non-GMO én niet afkomstig van ontbossing. Het meeste komt uit Europa en de rest wordt verscheept vanuit Canada. Ook werken we samen met onze lokale partner ILVO (het Vlaams Onderzoeksinstituut voor Landbouw, Visserij en Voeding) aan de ontwikkeling van de sojateelt in Vlaanderen.

Tegelijkertijd ondersteunen we onze leveranciers bij het invoeren van meer verantwoorde landbouwpraktijken door middel van regeneratieve landbouwprojecten, gericht op het behoud van hulpbronnen en het regenereren van het hele ecosysteem om de biodiversiteit boven en onder de grond te behouden en de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen.

Wat onze producten betreft, hebben onze fabrieken hun waterverbruik al met 20% en hun energieverbruik met 35% verminderd over een periode van 10 jaar (2010-2020).

En om de cirkel rond te maken: we streven naar 100% recycleerbare verpakkingen in 2025 (we zijn er bijna!) en we gaan de strijd aan met voedselverspilling. Nu al heeft 100% van de Alpro-producten een etiket met een minimale houdbaarheidsdatum (“Ten minste houdbaar tot”) in plaats van een houdbaarheidsdatum (“Te gebruiken tot”), wat essentieel is voor het verminderen van voedselverspilling in huis. Dus vertrouw op je zintuigen, voordat je een product weggooit « Kijk, Ruik en Proef ».

En dit alles doen we goed omringd – met belangrijke partners die ons helpen om nog een stapje verder te gaan – en daarom dragen we sinds 2018 actief bij aan de B Corp-beweging voor « Force for Good » bedrijven. We worden specifiek erkend voor onze milieu-inspanningen en staan in de top 5% van « Best For The Environment »-bedrijven in onze categorie.

1 The Farm to Fork Strategy is at the heart of the European Green Deal, that aims to make Europe the first climate-neutral continent by 2050. It addresses the challenges of sustainable food systems and recognises the links between healthy people, healthy societies and a healthy planet

2 2017 Clark, Tilman – Comparative analyses of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency and food choice