Bij Bidfood Horeca Service

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling wordt als volgt gedefinieerd: «Een ontwikkeling die overeenstemt met de behoeften van de huidige generaties zonder dat toekomstige generaties hun behoeften hypothekeren». Voor bedrijven bestaat duurzame ontwikkeling uit economische prestaties die respect voor het milieu en voor individuen te combineren.

Een verantwoord bedrijf:

Als bedrijf verantwoord willen handelen, is een puur vrijwillige keuze. Sinds 2009 heeft de groep Bidfood Belgium, en dus ook Bidfood Horeca Service, een uitgebreid programma inzake duurzame ontwikkeling. Dit is meer dan een project: Het is een dagelijkse attitude en een fundamentele waarde.

Vier pijlers

Onze duurzame aanpak is gebaseerd op vier ontwikkelingspijlers:

icones_durable1b
Als je vooruitgang wil boeken en verbeterpunten wil identificeren moet je gestructureerd te werk gaan. Daarom hebben we indicatoren ontwikkeld die we via een algemeen dashboard opvolgen. Elke indicator wordt per distributiecentrum opgevolgd.
Hierbij enkele voorbeelden van de gekozen indicatoren:
  •  Milieu: verbruik van elektriciteit en gas, hoeveel geproduceerd afval, papierverbruik, CO2-uitstoot.
  • Sociaal: frequentie en duur van arbeidsongevallen, opleidingsuren, gelijke kansen, verhouding inzake geslacht en leeftijdscategorie van het personeel.
icones_durable2b
Bidfood Horeca Service biedt haar klanten een uitgebreid gamma duurzame producten: producten afkomstig uit de biologische landbouw, duurzaam geviste producten, producten afkomstig uit duurzame aquacultuur, producten met het Fairtrade-certificaat (eerlijke handel), producten van 100% Belgische oorsprong …
icones_durable3b
Sinds 2012 dringt Bidfood Horeca Service haar ecologische voetafdruk drastisch terug door gebruik te maken van zonnepanelen. In ons distributiecentrum in Beringen hebben we zo’n 3000 zonnepanelen geïnstalleerd, goed is voor een oppervlakte van 10000m².
Sedert lange tijd worden de afvalstromen zorgvuldig gescheiden bij Bidfood Horeca Service . Papier/karton, plastic folie, organisch aval, PMD, etc. worden apart verzameld. Op deze manier, in combinatie met bewustmaking bij personeel en bezoekers, beperken we de ritten naar de stortplaats tot een minimum.
icones_durable4b
In samenwerking met onze klanten steunen we verschillende initiatieven voor het goede doel zoals “kom op tegen kanker” maar ook verschillende instanties die zich inzetten voor de arme en minderbedeelde mensen. Wanneer het nodig is ondersteunen wij ook het “B-Fast Team”, die zich inzetten bij natuurrampen, door het aanbieden van producten.
We vinden het belangrijk om als onderneming ook een maatschappelijke rol te spelen bij onze klanten die sociaal en maatschappelijk actief zijn.

Afhaalpunt Beringen

Lochtemanweg 10
3580 Beringen
Tel: +32(0)11/45 85 45
Email: info.horecaservice@bidfood.be

C&C Maasmechelen

Scheepstraat 10
3630 Maasmechelen
Tel: +32(0)89/77 46 04

Bestel hier !

Horeca Service Online